Giá bán lẻ đề xuất:
125cc : 41.900.000 VNĐ
150cc : 50.500.000 VNĐ
Xem chi tiết
Giá bán lẻ đề xuất:
Phiên Bản Tiêu Chuẩn : 55.500.000 VNĐ
Phiên Bản S : 56.500.000 VNĐ
Xem chi tiết
Giá bán lẻ đề xuất:
100cc : 30.900.000 VNĐ
Xem chi tiết
Giá bán lẻ đề xuất:
Medley 125 ABS : 71.500.000 VNĐ
Medley S 125 ABS : 72.500.000 VNĐ
Medley S 150 ABS : 86.000.000 VNĐ
Xem chi tiết
}