19/09/2017

Hình ảnh chạy Roadshow tại Vũng Tàu của đại lý Piaggio Đức Minh

}