LỊCH BẢO DƯỠNG

Chọn dòng xe
km x 1.000 hoặc (tháng) tối đa 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Bu-lông/đai ốc an toàn I I I I I I I
Bu gi R R R
Chân chống giữa/chân chống bên L L L L L L L
Chốt yên L L L L L L
Dây đai truyền động I R I R I R
Tay ga A A A A A A A
Rãnh đặt bi văng I I I I I I
Dụng cụ chẩn đoán I  I I  I I  I I  I I  I I  I I
Lọc gió R R R R R R
Bộ lọc CVT C C C C C C
Lọc dầu động cơ  R  R  R  R  R  R  R
Khe hở xú páp A A A
Cụm ly hợp IC IC  IC
Ắc quy và hệ thống điện  I I  I  I  I  I  I  I  I  I I  I I
Tay phanh L L L L L L L
Mức nước làm mát ** I I I R I I R
Dầu phanh ** I I I I I I I I I I I I I
Dầu động cơ* R  I R  I R  I R  I R  I R  I R
Dầu hộp giảm tốc (dầu láp)  R I I R I I R
Điều chỉnh hướng đèn pha A A A A A A
Má phanh I I I I I I I I I I I I I
Má phanh trượt / Bi văng CVT I R I R I R
Chốt bắt ngàm phanh  L L L L L L L
Lọc dầu động cơ  C C C C C C C
Áp suất lốp và độ mòn  I  I I  I I  I I  I I  I I  I I
Chạy thử xe  I  I I  I I  I I  I I  I I  I I
Vòng bi cổ lái A A A A A A A
Giảm xóc  I  I  I  I  I  I
Hệ truyền động  L  L  L  L  L  L
: Kiểm tra, vệ sinh, điều chỉnh, bôi trơn hoặc thay nếu cần : Vệ sinh : Thay : Điều chỉnh : Bôi trơn : Kiểm tra sau mỗi 5,000 km ** : Thay thế sau mỗi 2 năm
}
AllAccessDisabledAll access to this object has been disabled273F6BD0BD827CEBpUm4pLecT/F+bO2HZaPvMh80lZdYa2FAvDpD+gdQ1NNdKo470ztGzFijs0ilSWI3aXxXoUdiEiQ=