LỊCH BẢO DƯỠNG

Chọn dòng xe
Mã phụ tùng Km x 1,000 (Chỉ số km ) 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Các bu lông/đai ốc an toàn I I I I I I
Bu gi I R I R I
Bộ lọc gió  R  R  R R  R
Chân chống giữa L L L L L L L L L L
Dây đai (125) I R I R I
Dây đai (150)  R  R  R  R  R
Tay ga A A A A A A
Bi văng R R R R R
Bạc nhựa R R R R R
Rãnh đặt bi văng C C C C C
Lọc dầu động cơ  R  R  R  R  R  R
Khe hở nhiệt xu páp A A A A A IA
Hệ thống điện & ắc qui  I  I  I  I I  I  I  I I  I  I
Hệ thống tản nhiệt  I I
Tay phanh L L L L L L
Dầu phanh ** I I I I I I I I I I I
Dầu động cơ * R I R I R I R I R I R
Dầu láp I I I I I
Hiệu chỉnh đèn pha A A A A A
Má phanh  I I I I I I I I I I I
Độ mòn và áp suất lốp I I I I I I I I I I I
Chạy thử xe I I I I I I I I I I I
Vòng đệm kín ổ trục bánh trước L L L L L
Chốt_Vít điều chỉnh phanh trống sau L L L L L
Dây công tơ mét (nếu có) L L L L L
Hệ thống giảm sóc I I I L L
Cổ lái A A A A A A
Hệ thống truyền động  L  L  L  L  L
Dụng cụ chuyên dùng  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I
Thời gian thực hiện công việc  100  50  180  50  180  50  180  50  180  50  180
: Kiểm tra, vệ sinh, điều chỉnh, bôi trơn hoặc thay thế (nếu cần) : Vệ sinh : Thay thế : Điều chỉnh : Bôi trơn : Kiểm tra sau mỗi 2,500 km ** : Thay thế sau mỗi 2 năm Để biết thông tin chi tiết về giá của phụ tùng, vui lòng gọi số điện thoại miễn phí 1800-5555-85
}
AllAccessDisabledAll access to this object has been disabled273F6BD0BD827CEBpUm4pLecT/F+bO2HZaPvMh80lZdYa2FAvDpD+gdQ1NNdKo470ztGzFijs0ilSWI3aXxXoUdiEiQ=