LỊCH BẢO DƯỠNG

Chọn dòng xe
Mã phụ tùng Km x 1,000 (Chỉ số km ) 1 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
Safety fasteners Khóa an toàn I I I I I I
638853 Spark plug Bugi I R I R I R I R I R
668412/ 6674244 Centre stand / Side stand Chân chống giữa/chân chống cạnh L L L L L L L L L L
841213 Drive belt Dây đai I R I R I R I R I R
Throttle control Điều khiển bướm ga A A A A A A
487401 Air filter * Lọc gió * C C C C C C C C C C
82635R Oil filter Lọc dầu R I I I R I I I R I I
Mesh oil filter Lưới lọc dầu C C C C C C C C C C C
Valve clearance Khe hở xupap A A A A A
Electrical system and battery Hệ thống điện va ắc quy I I I I I I I I I I I
Cylinder ventilation system Hệ thống thông gió xy lanh C C
781120/ 666558 Left brake lever/ Right brake lever Tay phanh bên trái và bên phải L L L L L L
Brake fluid ** Dầu phanh ** I I I I I I I I I I I
Engine oil * Dầu động cơ * R R R R R R R R R R R
Hub oil Dầu ổ trục R R R R R R R R R R R
Headlight direction adjustment Điều chỉnh hướng đèn pha A A A A A
651253 Brake pads Má phanh I I I I I I I I I I I
Sliding shoes / CVT rollers Má phanh trượt/ Trục CVT I R I R I R I R I R
Tyre pressure and wear Áp suất lốp và hao mòn I I I I I I I I I I I
Vehicle road test Kiểm tra xe trên đường I I I I I I I I I I I
CM075505 Odometer gear Bánh răng công tơ mét L L L L L
667409/ 667407 Front suspension/ Rear suspension Hệ thống treo trước và sau I I I I I
Steering Tay lái A A A A A A
 Transmission elements Các bộ phận truyền động L L L L L
Operation Time Thời gian thực hiện 80 95 160 95 175 95 160 95 175 95 160
}
AllAccessDisabledAll access to this object has been disabled273F6BD0BD827CEBpUm4pLecT/F+bO2HZaPvMh80lZdYa2FAvDpD+gdQ1NNdKo470ztGzFijs0ilSWI3aXxXoUdiEiQ=