Lịch Bảo Dưỡng

Chọn dòng xe
Km x 1.000 hoặc tôi đa (tháng) 1 (1) 5 (5) 10 (10) 15 (15) 20 (20) 25 (25) 30 (30) 35 (35) 40 (40) 45 (45) 50 (50)
Bu-lông/đai ốc liên quan tới an toàn của xe I I  I  I  I  I
Bugi I  R  I  R  I
Chân chống đứng L L L  L  L L  L L L L
Dây đai truyên động (125 cm³) I  R  I  R  R
Dây đai truyền động (150 cm³) R  R  R  R  R
Tay ga  A A  A  A  A  A
Bi văng R  R  R  R  R
Guốc trượt R  R  R  R R
Rãnh đặt bi văng I  I  I  I  I
Họng ga  C C  C  C  C  C C  C C  C
Loc dâu đông cơ R R  R  R  R R
Khe hở xú páp A  A  A  A  A A
Ắc quy va hệ thống điện I I I  I  I  I  I  I  I I  I
Hê thông lam mat xy-lanh  I I
Tay phanh L L  L  L  L L
Dầu phanh** I I I  I  I  I  I  I  I I  I
Dầu động cơ* R I R  I  R  I  R  I  R I  R
Dầu·hộp·giảm·tốc R  R  R  R R
Điều chỉnh đèn pha A  A  A  A A
Má phanh I I I I  I  I  I  I  I I I
Áp suất lốp và độ mòn I I I  I  I  I  I  I  I I  I
Chạy thử xe I I I  I  I  I  I  I  I I  I
Giảm xóc I  I  I  I  I
Cổ lái A A  A  A  A A
Hệ truyền động  L  L  L  L  L
}