LỊCH BẢO DƯỠNG

Chọn dòng xe
Mã phụ tùng Km x 1,000 (Chỉ số km ) 1 5 10 15 20 25 30
1 5 10 15 24 25 30
Safety fasteners Các khóa an toàn I I I I
638853 Spark plug Bu gi I R I R I R
B017968 Cartridge air filter Bầu lọc gió C C R
668451 Centre stand bracket C hân chống giữa L L L L L L
B016447 Driving belt (125) Dây đai (125) I R L
841213 Driving belt (150) Dây đai (150) R R R
668847 Throttle control Tay ga A A A A
Roller housing Rãnh bi văng I I I
B018070 Air filter Lọc gió I I I
82635R Oil filter Lọc nhớt R R R R
Valve clearance Khe hở nhiệt xu páp A A A A
Electrical system and battery Hệ thống điện & ắc qui I I I I I I I
880814 Cylinder ventilation system Ống thông hơi máy I
666558/781120 Brake control levers Tay phanh L L L L
Brake fluid * Dầu phanh I I I I I I I
Engine oil Dầu nhớt động cơ R I R I R I R
Hub oil Dầu láp I I I
Headlight direction adjustment Chỉnh đèn pha A A A
651356/82907R Brake pads Má phanh I I I I I I I
665551/665552 Tyre pressure and wear Độ mòn và áp suất lốp I I I I I I I
Vehicle road test Chạy thử xe I I I I I I I
267819 Odometer gear Sâu công tơ mét L L L
Suspension Hệ thống treo I I I
Steering Hệ thống lái A A A A
Transmissions Các loại dây điều khiển L L L
Operation Time (min) Thời gian thực hiện công việc 80 30 170 30 170 30 170
I : Kiểm tra, vệ sinh, điều chỉnh, bôi trơn hoặc thay thế (nếu cần thiết) C : Vệ sinh R : Thay thế A : Điều chỉnh L : Bôi trơn * : Kiểm tra sau mỗi 3000km ** : Thay thế sau mỗi 2 năm sử dụng Để biết thông tin chi tiết về giá của phụ tùng, vui lòng gọi số điện thoại miễn phí 1800-5555-85
}
AllAccessDisabledAll access to this object has been disabled273F6BD0BD827CEBpUm4pLecT/F+bO2HZaPvMh80lZdYa2FAvDpD+gdQ1NNdKo470ztGzFijs0ilSWI3aXxXoUdiEiQ=