LỊCH BẢO DƯỠNG

Chọn dòng xe
Km x 1.000 hoặc (tháng) tối đa 1 (1) 5 (5) 10 (10) 15 (15) 20 (20) 25 (25) 30 (30) 35 (35) 40 (40) 45 (45) 50 (50)
Bu-lông/đai ốc an toàn I I  I  I  I  I
Bugi I  R  I  R  I
Chân chống giữa L L L  L  L L  L L L L
Dây đai truyền động (125 cc) I  R  I  R  I
Dây đai truyền động (150 cc) R  R  R  R  R
Tay ga  I I  I  I  I  I
Rãnh đặt bi văng I  I  I  I  I
Dụng cụ chẩn đoán  I  I I  I  I  I  I  I  I  I  I
Lọc gió R  R  R  R  R
Lọc dầu động cơ  R R  R  R  R  R
Khe hở xú páp A A  A  A  A A
Cụm ly hợp  I  I
Ắc quy và hệ thống điện I I I  I  I  I  I  I  I I  I
Hệ thống phanh  I  I  I  I  I I
Điều chỉnh đèn pha I  I  I  I I
Má phanh I I I  I  I  I  I  I  I I  I
Má phanh trượt 125 cc I  R  I  R  I
Má phanh trượt 150 cc I  R  I  R I
Bi văng CVT 125cc I  R  I  R I
Bi văng CVT 150cc I  R  I  R I
Lọc dầu động cơ C C C  C  C  C
Áp suất lốp và độ mòn I I I  I  I  I  I  I  I I  I
Chạy thử xe  I  I I  I  I  I  I  I  I  I  I
Puli dẫn động - Vỏ bi văng I L I L I
Giảm xóc I  I  I  I I
Cổ lái  A  A  A  A  A  A
Hệ truyền động  L  L  L  L  L
Hệ thống làm mát xy-lanh  I  I
Dầu phanh **  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I
Dầu động cơ *  R  I  R  I  R  I  R  I  R  I  R
Dầu hộp giảm tốc (dầu láp)  I  I  I  I  I
: Kiểm tra, vệ sinh, điều chỉnh, bôi trơn hoặc thay nếu cần : Vệ sinh : Thay : Điều chỉnh : Bôi trơn : Kiểm tra sau mỗi 2,500 km ** : Thay sau mỗi 2 năm sử dụng
}
AllAccessDisabledAll access to this object has been disabled273F6BD0BD827CEBpUm4pLecT/F+bO2HZaPvMh80lZdYa2FAvDpD+gdQ1NNdKo470ztGzFijs0ilSWI3aXxXoUdiEiQ=