Giá bán lẻ đề xuất:
Vespa Sprint S : 77.500.000 VNĐ
Vespa Primavera S : 76.500.000 VNĐ
Xem chi tiết
Giá bán lẻ đề xuất:
Vespa Sprint Notte : 78.500.000 VNĐ
Xem chi tiết
Giá bán lẻ đề xuất:
Vespa Sprint Carbon Look : 76.500.000 VNĐ
Xem chi tiết
Giá bán lẻ đề xuất:
Vespa GTS Super Sport 125 : 93.900.000 VNĐ
Xem chi tiết
Giá bán lẻ đề xuất:
Liberty Italia 2018 : 58.500.000 VNĐ
Xem chi tiết
Giá bán lẻ đề xuất:
Medley 125 ABS 2018 : 73.500.000 VNĐ
Medley 150 ABS 2018 : 87.900.000 VNĐ
Xem chi tiết
Giá bán lẻ đề xuất:
Phụ kiện Vespa Sprint : VNĐ
Xem chi tiết
Giá bán lẻ đề xuất:
Phụ kiện Vespa Primavera : VNĐ
Xem chi tiết
Giá bán lẻ đề xuất:
Phụ kiện Vespa GTS Super : VNĐ
Xem chi tiết
Giá bán lẻ đề xuất:
Vespa LX F.L I-get 125 : 67.900.000 VNĐ
Xem chi tiết
Giá bán lẻ đề xuất:
Vespa GTS Super 300 ABS : 129.000.000 VNĐ
Xem chi tiết
Giá bán lẻ đề xuất:
Vespa GTS Super 125 ABS : 93.900.000 VNĐ
Vespa GTS Super 150 ABS : 115.000.000 VNĐ
Xem chi tiết
Giá bán lẻ đề xuất:
Vespa Sprint Adventure : 80.000.000 VNĐ
Xem chi tiết
Giá bán lẻ đề xuất:
Primavera 125 Iget : 70.900.000 VNĐ
Primavera 125 Iget ABS ie : 74.500.000 VNĐ
Xem chi tiết
Giá bán lẻ đề xuất:
Sprint Iget ABS : 75.500.000 VNĐ
Xem chi tiết
Giá bán lẻ đề xuất:
Vespa GTS 125cc : 79.800.000 VNĐ
Xem chi tiết
Giá bán lẻ đề xuất:
Vespa Sprint 125cc : 71.800.000 VNĐ
Xem chi tiết
Giá bán lẻ đề xuất:
Vespa Primavera 125cc : 68.800.000 VNĐ
Xem chi tiết
Giá bán lẻ đề xuất:
125cc : 41.900.000 VNĐ
150cc : 50.500.000 VNĐ
Xem chi tiết
Giá bán lẻ đề xuất:
Phiên Bản Tiêu Chuẩn : 55.500.000 VNĐ
Phiên Bản S : 56.500.000 VNĐ
Xem chi tiết
}